Çocuklarda alerji testi konusunda en deneyimli olan uzmanlar Çocuk Alerjisi uzmanlarıdır. Çocuk Alerji uzmanları Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları uzmanlığı sonrası çocuklardaki alerjik hastalıklar konusunda eğitim alan ve alerji alanında uzmanlık belgesi olan uzmanlardır.

Çocuklarda alerji testi tekniği yetişkinlerden bazı farklılıklar göstermektedir. Ayrıca test sonucunun ve çapraz reaksiyonların değerlendirilebilmesinde deneyim çok önemlidir. Alerji testi doğru teknik ve deneyimli kişilerce yapılmadığı takdirde yanlış teşhis ve tedaviye neden olabilir. Hatta çocuğun yaşamını tehtid eden ciddi sonuçlarla karşı karşıya kalınabilir.

Yetişkin uzmalık dalları olan göğüs hastalıklar uzmanı, dahiliye uzmanı gibi uzmanların çocuk yaş grubuna bu testi yapması etik olmadığı gibi uygun da değildir. Çünkü bu uzmanlık alanları eğitimleri döneminde çocuk alerji bölümünde bu testin eğitimini almamaktadır. Çocuk hastalara karşı yaklaşım deneyim ve eğitim gerektirir. Nasıl bir çocuk doktorunun yaşlı bir hastaya bakması doğru değilse tam tersi de yani yetişkin uzmanlıklık alanlarının da çocuk hastalara bakması doğru değildir. Dermatoloji uzmanlarının da astım, alerjik nezle teşhisi için alerji testi yapmaları doğru değildir.

Çocuklarda astım, egzama, gıda alerjisi, alerjik nezle giibi alerjik hastalıkların bir kaçı aynı anda birliktedir. örneğin astımı olanlarda genelde alerjik nezle de vardır veya egzama vardır. Egzaması olanın gıda alerjisi vardır. Bu nedenle tüm bu alerjik hastalıklar konusunda deneyimli olmak gerekir. Çocuk Alerji Uzmanlığı çocuklardaki alerjik hastalıkların tümüyle ilgilenilmesi için ortaya çıkan bir uzmanlık alanıdır. 

Alerji testi tek başına teşhis koydurmaz. Hiçbir anlamı yoktur. Çocuğun muayenesi ve alınan bilgilerle birlikte değerlendirilmelidir. Astım belirtileri birçok hastalıkta görülebilir. Bu belirtilerin astıma mı ait yoksa diğer hastalıklara mı ait olduğunu tespit etmek gerekir.

Eğitimsiz kişilerce yapılan alerji testi sonucuna göre yanlış teşhis konulması ve yanlış tedaviler başlanmasıyla karşı karşıya kalabilirsiniz.

Malesef alerji dalında uzmanlık belgesi olmayan birçok hekim birbirleriyle yarışırcasına çocuklara alerji testi yapmaya ve hatta daha da ileri giderek aşı tedavisi başlamaya çalışıyor. Bu suistimallere izin vermemek gerekir. 

En sık yapılan yanlışlar
-Çocuk alerji uzmanları dışındaki uzmanların eğiitim almamalarına rağmen çocuklara alerji testi yapmaya çalışmaları doğru değildir.
-Yetişkin alerji uzmanların çocuklara da test yapmaya çalışmaları da doğru değildir. Yetişkin alerji uzmanları 18 yaşından küçük çocuklar için deneyim sahibi değildir.
-Alerji testinin tek başına teşhis koydurdurur denilmesi de yanlıştır. 
 

 30939