İlaç alerjisi testi çok zahmetli bir testtir. Yaklaşık 2 saat kadar sürmektedir.
Bu testin çocuklara uygulanması  sadece çocuk alerji uzmanlarınca yapılmaktadır. Bunun sebebi testin riskli olması ve yapılması, değerlendirilmesi için ciddi bir eğitim ve deneyim gerekmesinden dolayıdır. Bu nedenle bir çok hastanede yapılmamaktadır.

İstanbul Alerji Merkezi

İstanbul Alerji Merkezi, Çocuk Alerji ve Astım Bölümünde bu test yapılmaktadır. İlaç alerji testi uygulaması şu şekilde yapılır;
-Öncelikle İstanbul Alerji Merkezinde önce çocuğun muayene edilmesi gerekmektedir Muayenede ilaç alerjisi hikayesinin alınması gerekir. nasıl bir reaksiyon geliştiği, ne zaman geliştiği, ilaç alerjisinin ciddiyeti ayrıntılı bir şekilde öğrenilir.
-Daha sonra alternatif ilaç kullanma durumu değerlendirilir. İlaç alerjisi testi gerekip gerekmediğine karar verilir.
-Daha sonra ilaç alerjisi testine karar verilen çocuğa test yapılması için gerekli hazırlıklar yapılır
-Hemşire gözetiminde ve gerekli durumlarda moniterize edilerek test yapılır.

İlaç Alerji Testi Nasıl Yapılır?

Çocuğun konforu da önemlidir. Bu nedenle çizgi film izlerken ve kalp hızı kontrol altında izlenirken test uygulanmaya başlanır. 20 dakika aralarla antibiotik uygulaması yapılır. Test sonunda gerekli durumlarda ilaç yüklemesi yapılır.
-Daha sonra test raporu verilir.

 7791