2009
A. Akçay, Pratisyenlere Çocuklarda astım ve allerjik hastalıklara pratik yaklaşımlar kursu, Gaziantep Çocuk Hastanesi, 13 Kasım, 11 Aralık, 25, Aralık, 8 Ocak, 22 Ocak, 2009
A. Akçay, Kronik Astım Tanı ve Tedavisi, Gaziantep Çocuk Hastanesi, 2009
A. Akçay, Akut Astım Tedavisi, Gaziantep Çocuk Hastanesi, 2009
2008
A. Akçay, Astımın Güncel Tedavisi, Denizli Anemon Otel, 23 Aralık 2008. Tıklayınız
2007
A. Akçay, Astım Tanı ve Tedavisi, Denizli Devlet Hastanesi, Denizli, 2007. Tıklayınız
2006
A. Akçay, Alerjik Rinitli Hastaya Yaklaşım, AİD Doktorlara Yönelik Bilgilendirme Toplantısı, Richmond Otel, 2006. Tıklayınız
A. Akçay, Alerjik Rinit ve Klinik Bulgular, AİD, Eczacılara Bilgilendirme Toplantısı, Richmond Otel, Denizli, 2006. Tıklayınız
A Akçay, Alerjik Rinit ve Ürtiker Tedavisi, Aile Hekimleri Toplantısı, Polisevi 2006. Tıklayınız
A. Akçay, “Akut Astım Tedavisi,” Astım Sempozyumu, Aydın, 2006. Tıklayınız
2005
A. Akçay ve G. Kılıç, “Akut Ürtiker,” Mezuniyet Sonrası Eğitim Programı, İstanbul Tıp Fakültesi, Çocuk Kliniği, İstanbul, 2005-2006. Tıklayınız
A. Akçay,Akut Astım Tedavisi,” Çocuklarda Solunum Yolu Hastalıklarına Güncel Yaklaşımlar Sempozyumu, Denizli, 2005. Tıklayınız
2004
N. Güler ve A. Akçay, “Rinit Sendromları,” Mezuniyet Sonrası Eğitim Programı, İstanbul Tıp Fakültesi, Çocuk Kliniği, İstanbul, 2003-2004. Tıklayınız
 

 3386