Enteral beslenme raporu


Malnütrisyon nedeniyle


 (    )   Evre 1 (Son 3 ayda ağırlığında %10 ve daha fazla kilo kaybı )


(   )  Evre 2 (Çocukluk yaş grubunda, yaşına göre boy ve/veya kilo gelişimi 2 standart sapmanın altında (< -2SD) olması nedeniyle)


Günlük kalori ihtiyacı   ……….. olan hastanın      …x1 Fortini multifibre  ile hastanın 3 ay süreyle enetereal beslenmesi uygundur. (1kutu fortini : 300 kaloridir).


 


Mevzuat


12.7.8. Enteral ve parenteral beslenme ürünleri verilme ilkeleri


a) Enteral beslenme ürünleri;


Normal çocuk beslenmesinde kullanılanlar hariç olmak üzere ayaktan tedavide, malnütrisyonu olanlar, malabsorpsiyonlu olanlar veya oral beslenemeyen ancak enteral beslenmesi gereken hastalar ile doğuştan metabolik hastalığı olanlar ve/veya kistik fibrozisi olanlara uzman hekim raporuna dayanılarak uzman hekimlerce reçete edilmesi halinde bedeli ödenir.


Raporda, beslenme ürününün adı, günlük kalori ihtiyacı ve buna göre belirlenen günlük kullanım miktarı açıkça belirtilerek reçeteye en fazla 30 günlük dozda yazılacaktır.


Raporda belirtilmek kaydıyla;


·                                                                                       Son 3 ayda ağırlığında %10 ve daha fazla kilo kaybı olanlar veya


·                                                                                       “Subjektif global değerlendirme kategorisi” C veya D olanlar veya


·                                                                                       Çocukluk yaş grubunda, yaşına göre boy ve/veya kilo gelişimi 2 standart sapmanın altında (< -2SD) olanlar,


malnütrisyon tanımı içerisinde kabul edilecektir.


b) Parenteral beslenme ürünleri;


Yatan hastalar dışında, oral ve tüple beslenemeyen hastalara, bu durumun sağlık kurulu raporunda belirtilmesi kaydıyla uzman hekim tarafından en fazla 30 günlük dozda reçete edilmesi halinde parenteral beslenme ürünlerinin bedeli ödenir.

 9752