Altını ıslatma kaç yaşına kadar normaldir?

5 yaşına kadar gece altını ıslatmak normaldir. 5 yaşından sonra gece istemsiz olarak idrar kaçırıyorsa araştırmak gerekir. Daha önce altını hep ıslatmazken gece altını ıslatmaya başlıyorsa önemlidir ve mutlaka incelemek gereklidir

 

Gece altını ıslatma genetik midir?

Genetik yatkınlık önemlidir. Eğer anne veya babadan birisi çocukluğunda gece altını ıslatmışsa çocukta olma şansı %44’dir. Eğer hem anne hem baba geçmişte altını ıslatmışsa çocukta olması %77’dir.

 

Gece altını ıslatmanın sıklığı nedir?

Sadece geceleri altını ıslatma 5 yaşındaki çocukların %20 sinde görülür.

Her yıl etkilenen çocukların %15’i  spontan düzelir. Yetişkinlerde sıklığı %1 den az kalır.

 

Gece altını ıslatan çocuk için ne yapılır?

5 yaşını geçmiş ve hala altını ıslatıyorsa bir doktora başvurup incelenmelidir.

 

Tedavide neler yapılmalıdır?

Tedavide en iyi yaklaşım anne ve babaya bu durumun kendiliğinden düzeleceği güveni verilmeli ve cezalandırıcı ölçümlerden kaçınılması gerektiği vurgulanmalıdır. Aksi taktirde çocuğun fizyolojik durumunu etkileyebilir.

 

Sıvı alımı akşam 6-7 den sonra sıvı alımı kısıtlanmalıdır. Akşam saat 4’den sonra şeker alımı ve kafein alımından kaçınmanın faydası vardır. Horlama varsa geniz eti yönünden değerlendirilmeli ve varsa ameliyat edilmesi faydalı olabilir. 

 

6 yaşından küçüklerde aktif tedaviden kaçınmalıdır. Daha büyük çocuklarda başarı daha fazladır

 

Motivasyon Tedavisi

İlk tedavi motivasyon tedavisidir ve kuru kaldığı her bir gün için yıldız verilir.

Tedavi edici olmamasına rağmen uyuduktan birkaç saat sonra uykudan kaldırıp idrar yaptırılabilir

 

Alarm Tedavisi

Alarm tedavisi ile çocuk idrarını yaparken alarmın çalması şeklinde olur ve başarı şansı %30-60 dır. Birkaç ay uygulanır ve alarmla diğer çocuk ve aile fertleri de uyanır. Bu tedavi büyük çocuklarda daha başarılıdır. Çocuk kendisini hipnotize ederek psikolojik tedavi de denebilir.

 

İlaç Tedavisi

2. basamak tedavidir. Küratif değildir. Zil tedavisiyle karşılaştırıldığında farmakolojik tedavi ile başlangıçtaki başarısı aynı olsa da farmakolojik tedavinin başarısı geri dönüşümlü olabilir. İlaç tedavisinde kullanılan ilaçlar doktor tavsiyesi ve gözetiminde dikkatli bir şekilde kullanılmalıdır. Kullanılan ilaçlar gelişigüzel kullanılırsa ciddi yan etkiler görülebilir.

 

 Kullanılan ilaçlar:

Desmopresin asetat: Gece yatarken verilir. Daha önce nasal spreyleri (10 ug/1 puf) ve 1-4 puf kullanılırdı. Artık nezleli çocuklarda etkisi değişken olduğu için tabletler tavsiye edilir. Sıvı kısıtlanır ve kusma ishal durumlarında kullanılmaz. Çocukların %40 da etkilidir ve 3-6 ay kullandıktan sonra doz azaltılarak kesilmelidir. Uzun süreli kullanımının yan etkisi yoktur

 

İmipramin (Tofranil 10mg, 25 mg draje): Antikolinerjik ve alfa adrenarjik etkileri vardır. İdrar atılımını hafifçe azaltır. Başarı oranları %30-60'dır.

 Doz;

6-8 yaşlarında: 25 mg,

9-12 yaş; 50 mg,

12 yaş üstünde: 75 mg

 

Yan etkileri; Anksiyete, uykusuzluk, ağız kuruluğu ve kalp ritmi etkilenebilir

Çocuklarda zehirlenmelerin en sık nedenlerinden birisidir.

 

Oksibutinin klorid: Saf antikolinerjiktir. Cevap oranı düşüktür. Etki süresi sadece 6 saattir. Üropan şrp 5mg; 2×1 ölçek (maks 4×1)

 

Kombine tedaviler: Başarısız vakalarda uygulanır. Örneğin alarm tedavisi ve desmopresin çok etkili bir tedavi yöntemidir. Oksibutinin klorid ve desmopressin kombinasyonu da tek başına kullanımdan daha etkilidir.  

Desmopressin ve imipramin birlikte verilmez.

 

 Gündüz altını ıslatma nedenleri nelerdir?

Nörolojik anormalliklere sekonder olmayan gündüz altını ıslatma çocuklarda sıktır. 5 yaşında çocukların %95’i, 7 yaşında %96 kurudurlar ve %15 ürgency (acil idrar isteği) vardır. Gündüz inkontinansın en sık nedeni idrar torbasının sinir sisteminin bozulmasıdır.  

 

Sık idrar, sıkışma, birden idrar kaçırma vardır. Kızlar sıklıkla bacaklarını birleştirirler ve eğilirler. Sıklıkla bu çocukların idrar torbası küçüktür ve kuvvetli inhibe edilemeyen kontraksiyonlar görülür. Kabızlık sıktır.

 

Gündüz idrar kaçırmanın tedavisi nedir?

Kabızlık ve idrar yolu enfeksiyonu tedavi edilmelidir

 13341