Göğüs fizyoterapisi KF tedavisinde en büyük destektir. Bu tedavinin amacı havayolu sekresyonlarını öksürük artırılmasıyla temizlemektir. Böylece göğüs fizyoterapisi düzenli olarak günde iki kez önerilir. Bronşit atakları sırasında daha sık yapılması önerilir (Günde 4 kez). Çok genişçe önerilen metod perküsyon ve postüral drenajdır.

Alternatif metotlar  yüksek hızda göğüs duvarı kompresyonu oluşturan perküsyon yeleği; Flutter ve Acapella araçları; zorlu eskalasyon sırasında havayolunda yüksek sıklıkta düşük amplitütte vibrasyon oluşturan üflemeli cihazlar; distalden proksimal havayoluna sekresyon hareketini yapan solunum ekzersiziyle otojenik drenaj; Aerobik ekzersiz; ve zorlu öksürük manevralarıdır.

 10211