Kaşıntı nedeniyle yaşam kalitesi çok bozulan çocuklar, vücudun büyük bir alanını ürtiker kaplayan, ürtikerle birlikte nefes sıkışıklığı, öksürük gibi bulgular olan, şuur durumunda değişme olan, şiddetli karın ağrısı ve kusma olan, aşırı anjioödem gelişen, dilde ve dudakta aşırı şişmeler olan, ciddi bir enfeksiyonu olan çocukların hastanede yatırılarak izlenmesi gerekir.

 6578