Hemofilus influenza tip B adını taşıyan bir hastalığı hiç işitmemiş olabilirsiniz. Bu hastalık bazı nedenlerden dolayı hiçbir zaman, çocukluk çağının diğer hastalıkları kadar tanınmaz ama diğer hastalıklar kadar tehlikelidir. Hemofilus influenza enfeksiyonu sonucunda menenjit gelişir. Menenjitli her 4 çocuktan 1’inde kalıcı beyin hasarı gelişebilir ve her 20 çocuktan 1’i, menenjit nedeniyle hayatını kaybedebilir.

Hastalığa neden olan mikroplar öksürükle, hapşırmayla ve hatta soluk alıp vermeyle havaya karışarak diğer insanlara kolayca bulaşır. Hib aşısı mikrop üzerinde son derece etkilidir. Hib bakterisinin sebep olduğu hastalık, aşının ilk kullanıldığı 1985 yılından itibaren kaybolmaya başladığından, aşılanma oldukça önemlidir.

 3278