Birçok çocuktaki sorunlardan birisi akciğerlerde duyulan hırıltıdır.  Hırıltı kelimesi bazen hışıltı olarak bilinir. Hırıltı akciğerlerde bronşların daralması sonucu ortaya çıkan bir durumdur. En sık neden gribe bağlı bronşiolittir. 

Hırıltı

Hava kesesi girişinin daralması sonrası gelişir ve hava kesesindeki hava çıkmakta zorlanır. Bunun sonucu da ıslık sesi gibi bir ses duyulur. Bu sese hırıltı denir. Hırlayan çocuklara da hırıltılı çocuk denir.
 
Hırıltı birçok hastalıkta görülebilen bir durumdur. Gribal enfeksiyonlar özellikle küçük bebeklerde bronşları etkiler ve daralma yapabilir. Bunun sonucu da akciğerlerde ıslık çalma gibi bir ses duyulabilir. Bronşiolit gibi bir akciğer enfeksiyonu sonucu olabildiği gibi reflüye bağlı da hırıltı görülebilmektedir.  Daha birçok nedene bağlı hırıltı olabilmektedir. 
 4429