-İlaç alerjisi nedenlerinden en önemlisi genetik yatkınlıktır. Genetik yatkınlıktan başka yaş önemlidir.
-Özellikle genç ve orta yaştaki erişkinlerde daha sık görülmektedir.
-Erkeklere göre kızlarda daha çok görülmektedir.
-Herpes virüsler ve HIV enfeksiyonu ilaç alerjisi riskini artırmaktadır.
-Daha önceden ilaç alerjileri olmuşsa daha fazla risk vardır.
-Bazen de ilaçların özellikleri de önemlidir. Özellikle immünolojik özelliği yüksek olan ilaçlar daha fazla ilaç reaksiyonu oluşturmaktadır.
-İlacın alınma yolu da önemlidir. Örneğin damar yolundan verilen ilaçlar ağızdan alınan ilaçlara göre daha fazla reaksiyon oluşturmaktadır.
-İlacın verilme süresi ve sıklığı da ilaç alerjisi gelişmesini etkilemektedir.
Ailesinde alerjik hastalık olan ve alerjik hastalık gelişme riski yüksek olan çocuklarda ilaç alerjisi riski sağlıklı çocuklara göre daha yüksek risk oluşturmaz. Ancak bu çocuklarda gelişen ilaç alerjisi reaksiyonları daha ciddi reaksiyonlar oluşturmaktadır.
 
 8052