İmmun Yetmezlik Araştırma Formu
Öykü:
Muayene:
İmmünolojik Değerlendirme
Hb:
Hct:
Lökosit
Lenfosit
Nötrofil
Eozinofil:
Trombosit:
Kan grubu
Rh:
Anti A
Anti B
Cd3: (N: 55-78)
Cd4: (N: 27-53)
CD8: (N: 19-34)
CD16-56 NK:  (N: 4-26)
CD 19 (N: 10-31)
C3:
C4:
 

 1272