Genel prensipler
Ağır kombine immun yetmezlikte canlı aşılar yapılmaz.
Aşıya antikor testi yapmanın anlamı yoktur, yorumlamak zordur.

Ig replasman tedavisi alanlara aşı yapılmasının yararı yoktur. İnaktif aşılar en az 3 ay sonra yapılır.
Aşılama devamlı kontrol edilmelidir.
İnaktif aşılar yeterli cevap oluşturmayabilir ve temas durumunda pasif immünizasyon önerilir.

İmmun yetmezlikli çocuğa yakın teması olanların aşılanması

İmmun yetmezlikli çocuğun kardeşine oral polio aşısı yerine inaktif polio önerilir.
Oral polio bulaşıp felçlere neden olur.
BCG, MMR kardeşlerine yapılmalıdır.

Primer immun yetmezlikte aşılama (Ig A ve IgG subgrup eksikliği hariç)

Canlı aşılar yapılmaz

T lenfosit immun yetmezliği olanlarda
Tüm canlı aşılar kontraendikedir.
İnaktif aşılar yapılabilir, yeterli antikor cevabı olmayabilir.

Fagositik işlev bozukluğu olanlarda canlı aşılar yapılmaz. İnaktif influansa yıllık yapılır.

Kompleman eksikliğinde tüm rutin aşılar yapılır.

Sekonder immun yetmezlikler
Canlı aşılar kontraendikedir. Asemptomatik HIV olanlarda MMR yapılır. CD4 lenfosit sayısı %25 den fazla olanlarda suçiçeği aşısı yapılır.

Kanser kemoterapisi alanlarda 3 ay sonra ve steroid alanlarda ilaç kesildikten 1 ay sonra yapılır.
Kortikosteroid alanlarda aşılama
2 mg(kg veuya günlük 20 mg dan fazla steroid alanlarda kesildikten 1 ay sonra canlı aşılar uygulanabilir.

Hodgin hastalığı
HIB, pnömokok,yapılmalıdır. En iyi cevap tedavi başlamadan 2 hafta önce başlanmalıdır.
Kemoterapi ve radyoterapi alıyorsa kesildikten 3 ay sonra aşılama yapılır. Yapılmışsa 3 ay sonra tekrarlanır.
Suçiçeği yapılabilir. İnaktif influansa yapılabilir.

Kök hücre alıcılarının aşılanması
Transplanttan 6-12 ay sontra DT, ınfluansa, İnaktif polio, HIB, pnomokok, meningokok, Hepatit B, A yapılabilir Canlı aşılar 2 yıl sonra kişisel davranılarak yapılır.

Solid organ alıcıları
Transplant öncesi rutin aşılama yapılır.
Canlı aşılar en 1 ay önce yapılmalıdır. Tüm rutin inaktif aşılar transpantasyon öncesi veya 6 ay sonrası yapılabilir.

Solid organ transplantasyonu yapılan çocuğun ailesi
İnaktif polio, MMR, suçiçeği, inaktif influansa, hepatit A yönünden aşılanmaları gerekir.

Asplenik çocuklar
Pnomokok, HIB, meningokok aşıları yapılmalıdr. 5 yaş altında ise en az 1 yıl günlük ab verilir.

Penisilin V: 125 mg/gün 2 kez
250 mg/gün 2 kez
Amoksisilin: 20 mg/kg/gün

Yetişkinlerde Aşılama

65 YAŞ ÜSTÜ
İnfluansa ve pnömokok aşısı önerilir.

18-64 YAŞ ARASINDA
KKK: Aşısı olmayanlara yapılır.
Hepatit B aşısı: Önceden aşılanmamışlara yapılır.
dT: 10 yılda bir önerilir.

Aşılardaki İlave Maddeler

Tiomersal: DBT, hepatit B ve HIB

Neomisin: Kızamık, KKK (jelatin), influanza, OPV

Aminoglikozid: İnfluanza

Streptomisin: OPV

Yumurta alerjisi: KKK, ınfluanza, Sarı Humma aşısı kontraendike

 8181