Genel prensipler

Ağır kombine immun yetmezlikte canlı aşılar yapılmaz

Aşıya antikor testi yapmanın anlamı yoktur, yorumlamak zordur

Ig replasman tedavisi alanlara aşı yapılmasının yararı yoktur. İnaktif aşılar en az 3 ay sonra yapılır.

Aşılama devamlı kontrol edilmelidir.

İnaktif aşılar yeterli cevap oluşturmayabilir ve temas durumunda pasif immünizasyon önerilir.

 

İmmun yetmezlikli çocuğa yakın teması olanların aşılanması

İmmun yetmezlikli çocuğun kardeşine oral polio aşısı yerine inaktif polio önerilir.

Oral polio bulaşıp felçlere neden olur. 

BCG, MMR kardeşlerine yapılmalıdır.

 

Primer immun yetmezlikte aşılama (Ig A ve IgG subgrup eksikliği hariç)

Canlı aşılar yapılmaz

 

T lenfosit immun yetmezliği olanlarda

Tüm canlı aşılar kontraendikedir

İnaktif aşılar yapılabilir, yeterli antikor cevabı olmayabilir.

 

Fagositik işlev bozukluğu olanlarda canlı aşılar yapılmaz. İnaktif influansa yıllık yapılır.

 

Kompleman eksikliğinde tüm rutin aşılar yapılır

 

 

Sekonder immun yetmezlikler

Canlı aşılar kontraendikedir. Asemptomatik HIV olanlarda MMR yapılır. CD4 lenfosit sayısı %25 den fazla olanlarda suçiçeği aşısı yapılır.

 

Kanser kemoterapisi alanlarda 3 ay sonra ve steroid alanlarda ilaç kesildikten 1 ay sonra yapılır.

 

Kortikosteroid alanlarda aşılama

2 mg(kg veuya günlük 20 mg dan fazla steroid alanlarda kesildikten 1 ay sonra canlı aşılar uygulanabilir.

 

Hodgin hastalığı

HIB, pnömokok,yapılmalıdır. En iyi cevap tedavi başlamadan 2 hafta önce başlanmalıdır.

Kemoterapi ve radyoterapi alıyorsa kesildikten 3 ay sonra aşılama yapılır. Yapılmışsa 3 ay sonra tekrarlanır.

Suçiçeği yapılabilir. İnaktif influansa yapılabilir.

 

Kök hücre alıcılarının aşılanması

Transplanttan 6-12 ay sontra DT, ınfluansa, İnaktif polio, HIB, pnomokok, meningokok, Hepatit B, A yapılabilir Canlı aşılar 2 yıl sonra kişisel davranılarak yapılır.

 

Solid organ alıcıları

Transplant öncesi rutin aşılama yapılır

Canlı aşılar en 1 ay önce yapılmalıdır. Tüm rutin inaktif aşılar transpantasyon öncesi veya 6 ay sonrası yapılabilir.

 

Solid organ transplantasyonu yapılan çocuğun ailesi

İnaktif polio, MMR, suçiçeği, inaktif influansa, hepatit A yönünden aşılanmaları gerekir.

 

Asplenik çocuklar

Pnomokok, HIB, meningokok aşıları yapılmalıdr. 5 yaş altında ise en az 1 yıl günlük ab verilir.

Penisilin V: 125 mg/gün 2 kez

                     250 mg/gün 2 kez

Amoksisilin: 20 mg/kg/gün

 8010