İnhale ve sistemik glikokortikoidler (Fliksot., pulmi., infloc. gibi)

En etkili kontrol edici ilaçtır. Tüm yaş gruplarına uygundur ve ilk seçenektir. Astım semptomlarını kontrol eder. İlaç kesilince belirtiler tekrar ortaya çıkar.

Yan etkileri

Büyüme üzerine etkileri var mıdır?: Düşük dozda ergenlik gecikmesine bağlı geri kalır ancak final boy değişmez. Bu ilaç kullanılmadığı taktirde astımı kontrol altına alınamayan astımlı hastaların boyu daha çok etkilenir. Yüksek doz büyüme geriliğine neden olur. Bu nedenden dolayı astım konusunda uzman olan çocuk alerji uzmanlarınca dozlar ayarlanmalıdır.

 

Kemikler üzerine etkisi var mıdır?: Çocuklarda kırık riskini istatistiksel olarak anlamlı artış oluşturmamış. Ağızdan alınan glikokortikoid kullanımı kırık riskini artırır. İnhale steroid alınmasıyla ağızdan alınan glikokortikoid kullanımı en aza iner.

Göze etki eder mi?: Etkisi yoktur.

Davranışlara etki yapar mı?: Belirgin bir etkisi yoktur.

Ağız içinde aft yapar mı?: Uygulama sonrası dişler fırçalanmaz veya ağız su ile gargara edilmez ise aftlar olabilir. Bu nedenle diş fırçalaması ve su çalkalaması yapılmalıdır.

Ses kısıklığı yapar mı?: Çok nadirdir.

Diş çürükleri yapar mı?: Yapmaz. Dişlerde erozyon salbutamole  bağlı olabilir. Bu nedenle dişler salbutamol  sonrası da dişler fırçalanmalıdır ve su ile çalkalanmalıdır.

 

 

 7493