Kistik Fibroziste Osteoporoz

Normal çocuklara göre 2 kat daha yüksektir.

 

Kistik Fibroziste Osteoporoz nedenleri:

Vitamin D düzeyinde düşüklük

Direkt yağ malobsorbsiyonu

Barsak-karaciğer sistemindeki bozukluk

Kalsiyum malabsorbsiyonu

Fiziksel aktivite azlığı

Glikokortikoid tedavi

Hipogonodizme bağlı seks hormonu yetersizliği nedenlerinden dolayı gelişmektedir.

 

Ostoproz açısından takip:

Ca, P, Paratiroid hormon

25 OH ve 1.25 dihidroksi vit D düzeyi

DEXA

Düzensiz menstruasyon: Östrojen

Erişkin erkek: Testeron

 

Tedavi

Kalsiyum

1-3 yaş:  500 mg/gün

4-8 yaş: 800 mg/gün

9-18 yaş: 1300 mg/gün

Vitamin D: 800-1000 Ü/gün

Sex steroidleri

Egzersiz

Bifosfonatlar

 4622