Kistik Fibrozisli Hastaların Takibi Nasıl Yapılmalıdır?

Aylık boy ve kilo takibi: Büyüme gelişme takibi yapılır.

Boğaz/balgam kültürü: Aylık değerlendirilir.

Solunum fonksiyon testi; akciğerde bronşlarda daralmayı değerlendirir. 6 ayda bir yapılabilir.

Gaitada yağ, kemotripsin 6 ayda bir

Serum vitamin A ve E seviyesi: yılda bir

Karaciğer fonsiyonları ve kan şeker düzeyi yılda bir defa değerlendirilmelidir.

Yılda 1 kez rastgele kan glikozu (>200 ise açlık bak)

EKO (Hipoksi başladığı zaman başlangıçta ve yılda 1 kez)

Dietisyen takibi (duruma göre 1-3 ayda bir)

Fizyoterapist takibi (duruma göre 3-6 ayda bir)

 

 

 4742