Kış aylarında veya ilkbaharda ortaya çıkan kızamıkçık genellikle hafif seyreder. Öksürük, hapşırma veya konuşma gibi yakın temas yoluyla yayılır ve hemen bütün hastalar hızla ve tam olarak iyileşir.

Kızamıkçık çocuklar kadar büyüklerde de görülebilmektedir. Ancak en büyük tehlike altındakiler ne çocuklar ne de erişkinlerdir… En büyük tehlike altındakiler, henüz doğmamış bebeklerdir… Eğer gebe kadın hamileliğinin ilk aylarında kızamıkçığa yakalanırsa, bebeğinin sağırlık, körlük ya da zeka geriliği gibi doğum kusurlarıyla dünyaya gelme olasılığı yüzde 80’dir… Hamileyken kızamıkçığa yakalanan kadınlarda düşüklere de sık rastlanmaktadır.


 

 2649