Köpek alerjisinde, alerjik reaksiyon çoğunlukla hayvanın salya ve  idrar gibi atıklarına karşı gelişmektedir. Hayvan tüyü bu maddedeler için sadece bir taşıyıcı rol üstlenmektedir.

 3272