Lokal anestezik madde alerjileri
Lokal aneztezik maddeler diş çekiminde veya cerrahi müdahalelerde ağrıyı gidermek için kullanılmakatadır. Genellikle güvenlidir. Ester ve amid grubu olmak üzere 2 gruptur.
Ester grubunda kokain, pocaine, tetracaine, benzocaine ve chloroprocaine lokal aneztezik maddeleri bulunmakatdır. Ester grubu lokal anestezikler amid grubuna göre daha fazla alerji yapmakatadırlar.
Amid grubu en sık kullanılan lokal anestezik maddelerdir. Lidokain, mepivacaine, articaine, etitocaine, prilocaine, bupivacaine ve dibucaine amid grubu lokal anestezik maddelerdir. Bazı lokal anestezik maddelerin isimleri şöyledir;
-Articain (Ultracain %2 20 ml 1 flakon, Ultracain %2 20 ml 5 ampul)
-Bupivacaine (Marcaine 5 mg 1 flakon
-Lidokain (Xylestesin, xilokain, jetokain) Jetmonal %2 5ml 5 ampul, Aritmal %2 2 ml 10 Ampül, Jetokain Simplex 20 mg 2 ml 10 Ampül, monocain ampul (10 ampul)
-Mepivakain: Safecaine %3 20 ampul
-Prilokain (Citanest) Citanest %2 20 mg flakon, Priloc
 
Lokal anestzik madde reaksiyonları sıklığı
Lokal anestezik maddeleri uygulananların %2-3’ünde reaksiyon görülmektedir. Reaksiyon  sıklıkla bayılma şeklindedir. Lokal anestezik maddelere karşı gerçek alerjik reaksiyon sıklığı bilinmez fakat oldukça nadirdir. Lokal anesteziye bağlı reaksiyonların %1’inden daha azı gerçek alerjidir.
 
Lokal anestzik madde reaksiyonlarının belirtileri
Lokal anestezik maddelerle ilişkili olmayan reaksiyonlar görülebilir. Bu reaksiyonlar;
Sık sık nefes alma, bayılma gibi psikomotor reaksiyonlar görülebilir. Bu reaksiyonlar ilacın kendisiyle ilgili olmayıp psikolojiktir.
Ayrıca normal kişilerin kalpte ritmini, sinir sistemini etkileyebilir. Aşırı doz yüklemesi diş doktorlarının pratiğinde çok fazla değildir. Çok nadiren aşırı doz ölümle sonuçlanabilir. Sinir sistemi lokal anestezik maddelerin toksik etkilerine çok duyarlıdır.
Lokal anestezik maddelerin kendisine bağlı değilde içinde ilave olarak bulunan epinefrin, sülfit, parapen, antibiotikler ve analjezik maddelere de reaksiyon oluşturabilir.
Ürtiker, anjioödem ve alerjik şok gibi Tip 1 alerjik reaksiyonlar çok nadirdir. Temasa bağlı ürtiker de nadirdir.
Lokal anestzeik maddlerin uygulanmasından 2-3 gün sonra gelişen reaksiyonlar (gecikmiş tipte alerjik reaksiyonlar) daha çok ester grubundakilerde görülür. Amid grubundakilerden lidokain, prilokaine karşı da görülebilir. Bu tip reaksiyonlar genellikle uygulama bölgesinde egzama yapar fakat yaygın olarak da görülebilir.
Lokal anestezik kremlerin uzun süre uygulanmasıyla kılcal damarlarda kanamayla giden kızarıklıkalar (peteşi) görülebilir.
 
Lokal anestzik madde reaksiyonları için risk faktörleri
Lokal anestezik maddelerin uzun süre cilde sürülmesi kontakt dermatite neden olması için risk faktörüdür.
 
Lokal anestzik madde alerjisi teşhisi
Lokal anestezik maddelere alerji teşhisi için öncelikle detaylı hikaye alınmalıdır. Detaylı hikaye alındıktan sonra lokal anestezik madde kullanımı sonrası alerji şüphesi olan çocuklara lokal anestezik maddelere karşı alerji testi yapılır. Alerji testi sonucuna göre ve çocuğun daha önceki gelişen reaksiyon bulgularına göre teşhis konur.
 
Lokal anestzik madde testi
Adrenalin içermeyen lokal anestezik maddelerle test yapılmalıdır. Öncelikle sulandırmadan prick test yapılmalıdır. Daha sonra farklı konsatrasyonlarda cilt içine test yapılır.
Yama testi temasa bağlı gelişen reaksiyonlarda uygulanmaktadır. Standart ticari yama testleri vardır.
Diş doktoru yanında dişe uygulama sırasında reaksiyon gelişmişse çeşitli diş ürünlerine de alerji gelişmiş olabilir.
Uygulanan test 20 dakika sonra, 48 ve 72 saat sonra değerlendirilmelidir.
Kanda lokal anestezik maddlere karşı spesifik IgE ticari olarak olmadığından bakılamamaktadır.
Yükleme testi adrenalin içeren lokal anestezik maddelerle yapılmaldır. Test sulandırmadan 1 ml subkutan olarak yapılmalıdır.
Lokal anestezik madde alerjileri nasıl gelişir?
Genellikle çok hızlı ve yüksek dozlarda uygulama ile olur. Tip 1 Alerjik reaksiyonlar oldukça nadirdir. Amid grubu lokal anestezik arasında çapraz reaksiyon görülmezken ester gruplarında görülebilir.
Lokal anestezk maddelerdeki parapen ve sülfitler gibi koruyucu maddelerin rolü tartışmalıdır. Ester ve amid grubuyla oluşan temas dermatiti Tip 4 immünolojik reaksiyonlardır.
Lokal anestezik madde alerjilerinde tedavi
Çapraz reaksiyonların ester grubunda görülebildiği unutulmamalıdır.
 
Alternatif tedavi
Cilt tetsti negatif çıkarsa ve yükleme testi negatif çıkarsa lokal anestezik madde kullanılabilir. Alternatif anestezik madde kullanılacaksa amid grubunda çapraz reaksiyon görülmediği için alerji görülen lokal anestezik maddeden başka bir amid grubu kullanılabilir 
 
Adı Soyadı: Tarih: 
 
 Lokal Anestezik Maddelerle Alerji Testi
 

  Lokal anestezik ilaç: Sonuç (Kabarıklık-Kısarıklık)
1 Pozitif Kontrol
2 Negatif Kontrol (SF)
3  (1/1) İlaç Prick
4 Latex prick
5 1/1000 intradermal
6 1/100 intradermal
7 1/10 intradermal

Sonuç: ……..…lokal anestizi ilacı ile yapılan deri prick testi ve artan konsantrasyonlarda intradermal test ile alerji saptanmamıştır. Latekse karşı da alerji testi yapılmış olup alerji saptanmamıştır. Bu sonuç ……….….lokal anestezik ilacı ile genel populasyonla aynı riske sahip olarak işlemin güvenle yapılabileceğini gösterir. Bu test tip 1 alerji riski hakkında bilgi vermektedir. %10 ihtimalle tip 1 alerji dışında diğer tip alerjik reaksiyonlarla alerji gözlenebilir.
 
Hekimlere Ek Bilgiler
Alerjik şokun belirtileri;
Lokal anestezik madde uygulanmasından sonra ani gelişen (genelde ilk 30 dakika içinde olmakla birlikte bazen 2 saat kadar geç olabilir)
-Tansiyon düşüklüğü ve beraberinde kalp hızında artış olması (Tek başına alerjik şok tanısı koydurur)
-Kaşıntı ile birlikte solunum güçlüğü ve/veya tansiyon düşüklüğü,
-Tansiyon düşüklüğü ile birlikte bayılma, karın ağrısı oluyorsa alerjik şok düşünmek gerekir.
 
Alerjik şokta yapılması gerekenler;
-Alerjik şok gelişen çocuk hemen yatırılır ve ayakları yukarı kaldırılır.
-Tansiyona ve nabza bakılır. (Tansiyon düşük ve nabız yüksek olmalı)
Adrenalin 1/1000’likten 0.01 mg/kg dozunda ve (12 yaş altında maksimum 0.3 mg, 12 yaş üstünde maksimum 0.5 mg) uyluğun lateral bölümüne (dizden bir el kadar yukarıya) kas içine (İM) enjekte edilir. Pratik olarak küçük çocuklara 0.15 mg büyük çocuklara 0.3 mg uygulanabilir. 10-15 dakikada bir düzelme olmazsa tekrarlanabilir.
-Nefes sıkışıklığı varsa oksijen verilir.
-Ambulans çağrılır.
-Damar yolu açılıp %09NaCl 20cc/kg 1 saat içinde verilmesi gerekir

 2042