Lökosit Adezyon Defekti Paneli

Lökosit sayısı:
Nötrofil sayısı:
Lenfosit sayısı:
Eozinofil sayısı:
BCG skarı:
Kanama sorunu:
Nötrofil kemotaksi:
CD18 düzeyi:
CD 11a:
CD11b:
CD11c:
CD11a/CD18:
CD11b/CD18:
CD11c/CD18:
 
 
Düzeyler %5 altında ise eksiklik var.
%1 altında ise ağır hasta

 318