Çoğu durumda neden genetik yani doğumsaldır. %75’inde neden anne ve babadan geçen genetik bozukluktur. %25 ise kendiliğinden gen mutasyonu sonucu gelişmektedir. Çok nadir olarak da doğum sonrası da görülebilmektedir.

 1770