Alerji tanısında kullanılan deri testinin uygulanabilmesi için okuyup imzalamanız gereken onam formu örneğini indirmek için aşağıdaki belgeye tıklayabilirsiniz.

Allerji Deri Testi Onam Formu 

 7939