Allerji deri testi onam formu

Başvuru nedeniniz olan şikayetleriniz değerlendirilmiş ve bu aşamaya kadar yapılmış olan tetkikleriniz sonucunda, “ALLERJİ DERİ TESTLERİ ” uygulama gerekliliği doğmuştur.

Hastalığınızın tanısı için size önerilen tanı yöntemleri hakkında bilgi sahibi olmak en doğal hakkınızdır. Bu formda sunulan açıklamaların amacı, sağlığınız ile ilgili konularda alınacak kararlara sizi daha bilinçli bir biçimde ortak etmektir.

Tanıya yönelik testin yararlarını ve olası risklerini öğrendikten sonra yapılacak işleme rıza göstermek ya da göstermemek tamamen sizin kararınıza bağlıdır.

 

Allerji deri testleri nelerdir?

Allerjiniz olup olmadığını belirleyen ve deride uygulanan testlerdir. Kısa sürede uygulanır, emniyetlidir ve sonuçları güvenilir olması nedeni ile en fazla tercih edilen allerji tanı yöntemidir.

 

Hangi durumlarda uygulanır?

Bu test size şikayet ve belirtileriniz allerjik bir hastalığı düşündürüyor ise uygulanacaktır (astım, allerjik nezle, allerjik egzama, ürtiker (dabaz, kurdeşen), arı allerjisi ya da besin allerjisi gibi).

 

Hazırlık aşamasında nelere dikkat edilir?

Test yapılmadan 10 gün önce ağızdan alınan ilaçlar (antihistaminikler (zyrtec, aerius, zaditen gibi), imipramin ve phenothiazine içerikli antidepresanlar (3 hafta önce kesilmelidir) ve öksürük şuruplarıi) kesilmelidir. Burundan alınan ilaçların ve nefesle alınan salbutamol  flix. gibi ilaçların kesilmesine gerek yoktur. Uzun süreli ağızdan alınan prednol benzeri ilaçlar da kullanıyor olmamak gereklidir. Doktorunuza danışmadan ağızdan ilaç alınmamalıdır. Alındığı taktirde test sonuçları anlamını yitirmektedir.

Ayrıca başka nedenlerle kullandığınız ilaçları (bitkisel ürünler dahil) varsa, doktorunuza söylemelisiniz.

 

Testler nasıl uygulanır?

Allerji testleri 3 ayrı yöntemle uygulanır:

1. Çizme testi (Prick test): Önkolunuzun iç kısmına 1 damla allerjen damlatılacak  ve steril bir lanset ile (metalden yapılmış sivri uçlu bir tıbbi malzeme) derinizde bir çizik oluşturulacaktır. Kullanılacak allerjen sayısı fazla ise uygulama sırt bölgenizde  de yapılabilir.

2. Deri içi test (İntradermal test): Sıvı haldeki çok az miktarda allerjen, çok ince bir iğnesi olan enjektörle derinizin içine verilir (enjekte edilir). Kullanılacak allerjen sayısına göre kolunuz  veya sırtınız tercih edilebilir. 

3. Yama testi (Patch test): Bu yöntemde allerjenler yapışkan bant üzerine yerleştirilmiş küçük metal kuyucuklar içine konularak sırtınza yapıştırılacaktır.

Her bir test 5-10 dakika gibi kısa bir süre içinde tamamlanır. Hangi testin kullanılacağı hastanın şikayetlerine göre uzman doktor tarafından belirlenir.

 

Testlerde hangi allerjenler kullanılır?

“Allerjen” allerjiye neden olan madde demektir. Allerji deri testlerinde çizme ve deri içi testte ev tozu akarları, polenler, küf mantarları, kedi ve köpek allerjenleri, besin allerjenleri, lateks (doğal kauçuk), arı venomu allerjenleri ile yama testide temas yolu ile reaksiyon oluşturan maddeler kullanılır.

Hangi allerjenlerin kullanılacağı şikayetlerinize göre doktorunuz tarafından belirlenecektir. Ayrıca, çizme ve deri içi testlerde, sonuçlarınızın doğru olarak yorumlanması için bir pozitif kontrol (histamin) ve bir de negatif kontrol (allerjen içermeyen madde) kullanılacaktır.

 

Testler sonuçları nasıl değerlendirilir?

Çizme ve deri içi testlerinde allerjen uygulanan bölgede 15-20 dakika içinde belli ölçülerde kabarıklık ve kızarıklık oluşması durumunda sonuç pozitif kabul edilir. Yama testinde ise 48-72 saat sonra (gerekirse 96. saatte) allerjen uygulanan bölgede kızarıklık, kaşıntı ve sulanma oluşması durumunda sonuç pozitif kabul edilir.

 

Testlerin sağlayacağı faydalar nelerdir ?

Allerjik hastalıkların tümünde, SORUMLU ALLERJENDEN KORUNMA hastalık bulgularının daha etkili bir şekilde kontrol altına alınmasını sağlayacaktır. Bu nedenle mevcut hastalık bulgularınızın allerjik kökenli olup olmadığının belirlenmesi çok önemlidir. Ayrıca test sonuçlarınız uygulanacak tedavi yöntemlerinin belirlenmesini (allerjenden kaçınma, allerjene özel aşı tedavisi gibi) sağlayacaktır.

 

Testin alternatifi olan bir durum var mıdır?

Çizme testi ve deri içi testin alternatifi olarak kanınız alınarak kanda allerji aranabilir. Kanda allerji saptama testleri  deri testlerine göre sonuçlarının daha geç çıkması ve daha pahalı olması nedeni ile öncelikle tercih edilmemektedir. Kanda allerji saptama testleri sadece deri testlerini etkileyecek ilaç kullanımı varsa, hamilelikte; test bölgelerini etkileyen ağır cilt hastalığı varsa birinci sırada tercih edilmektedir. Yama testinin ise alternatifi olmayıp eğer testi kabul etmiyorsanız anlattıklarınız doğrultusunda o allerjene allerjik kabul edilecek ve uzak durmanız önerilecektir.  

 

Testler sırasında ortaya çıkabilecek istenmeyen durumlar nelerdir?

Allerji testlerinde istenmeyen durum görülme sıklığı çok düşüktür. Allerjisi fazla olan hastalarda abartılı deri cevabına bağlı olarak, uygulama bölgesinde beklenenden fazla kızarıklık ve kaşıntı oluşabilir. Son derece nadir olarak yaşamı tehdit edici durumlar bildirilmiştir.

Nadir görülebilecek reaksiyonlar aşağıdakileri kapsamaktadır:

ANCAK GENEL KURAL OLARAK, allerjenlerle yapılan her uygulamada (çizme ve deri içi testte) allerjik şok ihtimali bulunduğundan, testleriniz Allerji uzmanı kontrolünde uygulanacak ve test sonrasında en az 20 dakika süreyle gözlem altında tutulacaksınız. Bu durumların tedavisinde kullanılacak ilaç ve tıbbi malzemeler test uygulanan merkezde mevcut olup, gerekli tıbbi uygulamalar hemen yapılacaktır. Gerekli görüldüğünde bir süre hastanede gözlem altında tutulabilirsiniz.

 Allerji deri testi ile ilgili yukarıdaki bilgiyi okudum ve anladım. Bana allerji deri testinin muhtemel yan etkileri konusunda soru sorma fırsatı verildi ve tatmin edici derecede davranıldı. Böyle bir reaksiyon tehlikesine karşı her türlü tıbbi önlemin alınacağını anladım.

Tanıya yönelik testin yararlarını ve olası risklerini öğrendikten sonra yapılacak işleme rıza göstermek ya da göstermemek tamamen sizin kararınıza bağlıdır.

 4787