-Venoz kan steril tüpe alınır. Oda ısısında 30 dakika pıhtılaşmaya bırakılır.
500 g de 15 dakika santrifüj edilir.

-Hazırlanmış serımdan 50 mikrolt insülin enjektörüne çekilir. Ön kol volar yüzüne intradermal olarak enjekte edilir.

-Pozitif kontrol için 10 mikrolt (1 ünite) histamin ön kol volar yüzüne enjekte edilir.

-Negatif kontrol olrak %09 NaCl 50 mikrolt (5 ünite) enjekte edilir.

-Test 30 dakika sonra değerlendirilir.
-Negatif kontrole göre endurasyonundan 1.5 mm fazla endürasyon pozitif kontrol olarak kabul edilir.

Testten önce uzun etkili antihistaminikler 4 hafta önce ve kısa etkiiler 3 gün önce kesilmelidir.

  Kızarıklık-eritem Sabroe ve ark.’ının (*1) tanımladığı şekilde derecelendirilmiştir. Buna göre:
 
Derece 0: Derinin serum fizyolojikle oluşan kızarıklığa yakın renkte kızarmasıdır. Hafif pembe ya da deri renginde
olması beklenir.
 
Derece 1: Serum fizyolojiğin enjekte edildiği bölge deri renginde iken otolog serumun pembe renk oluşturmasıdır.
 
Derece 2: Serum fizyolojiğin enjekte edildiği bölge deri renginde iken, otolog serumun histamine eşdeğer kırmızı renk oluşturmasıdır.
 
Pozitif test reaksiyonu: Otolog serumun oluşturduğu eritemin derece 2 olması ve aynı zamanda endurasyon çapının serum fizyolojiğin oluşturduğu endurasyon çapından 1.5 mm
  Kızarıklık-eritem Sabroe ve ark.’ının (*1) tanımladığı şekilde derecelendirilmiştir. Buna göre:
 
Derece 0: Derinin serum fizyolojikle oluşan kızarıklığa yakın renkte kızarmasıdır. Hafif pembe ya da deri renginde
olması beklenir.
 
Derece 1: Serum fizyolojiğin enjekte edildiği bölge deri renginde iken otolog serumun pembe renk oluşturmasıdır.
 
Derece 2: Serum fizyolojiğin enjekte edildiği bölge deri renginde iken, otolog serumun histamine eşdeğer kırmızı renk oluşturmasıdır.
 
Pozitif test reaksiyonu: Otolog serumun oluşturduğu eritemin derece 2 olması ve aynı zamanda endurasyon çapının serum fizyolojiğin oluşturduğu endurasyon çapından 1.5 mm büyük olması olarak değerlendirilmiştir.
 
*1. Sabroe RA, Grattan CEH, Francis DM, Barr RM, Black AK, Greaves MW. The autologous serum skin test for autoantibodies in chronic idiopathic urticaria. Br J Dermatol 1999; 140:446-452.

 1 uL: 0.001 cc

 64