Penisilin alerjisi ne sıklıkta görülür?
Penisilin alerjisi sıklığı tahmin edildiği gibi çok sık değildir. Penisilin alerjisi öyküsü olanların nerdeyse yarısında penisilin alerjisi olmadığı hatta bazı alışmalarda yüzde doksanında penisilin alerjisi olmadığı bulunmuştur.
 
Beta laktam antibiyotikler nelerdir?
Beta laktam antibiotikkler denilince 4 grup antibiyotik akla gelmektedir. Bunlar;
 Penisilinler,
Karbapenemler,
Sefalosporinler,
Monobaktamlar
Her bir antibiotik grubunda beta laktam halkası ve bunun çevresinde R zinciri vardır.
 
Beta laktam alerjilerinde Patogenez
Penisilin molekülü fizyolojik koşullarda parçalanarak %95’ majör antijenik determinanta (MAD) ve geri kalanı ise minör antijinik determinantlara parçlanır. Major determinant penisiloil antijenidir. Başlıca minör antijenik determinantlar benzilpenisiloat ve benzilpeniloattır. Penisilin G de minör antijenik determinant olarak kabul edilir.
 
Anaflaksi gibi ciddi alerjik reaksiyonlardan minör determinantlar sorumludur. Bundan dolayı penisilin alerji testinde minör ve majör antijenik determinantlar kullanılmalıdır.
 
Sefolosporinler
Standart test kitleri yoktur. Bunun sebebi antijenik belirleyicileri bilinmemektedir. Sefelosporinlerin antijenik özelliği yan zincirlerde bulunan R grupları sorumludur. Bu nedenle bir sefelosporine alerjik olan kişiye R zinciri farklı olan diğer bir sefelosporin kullanılabilir.
 
Monobaktamlar
Monabaktamgrubundan olan aztreonam, penisilin ve sefolosprinlere göre çok daha az immünojeniktir. Bu nednele de nadiren alerjik reaksiyonlara neden olur.
Antibiotikler arasında çapraz reaksiyonlar
Penisilinler ile sefolosprinler arasındaki çapraz reaksiyon sefelosporin grubu antibiyotikler içinde eser miktarda penisilin bulunması nedeniyledir. Yeni kuşak sefolosporinlerde bu durum artık geçerli değildir. Çapraz reaksiyonlar R yan zincirler sorumlu tutulmaktadır. Penisilin alerjisi olanlarda sefolosporin kullanamdan önce test yapılması önerilmektedir.
 
Penisilinler ile aztreonam arasında çapraz reaksiyon olmadığı gösterilmiştir.
Sefosporinler için ise seftazidim ile aztreonam arasında çapraz reaksiyon bildirilmişir. Sonuç olarak penisilin ve sefosporinlere (seftazidim dışında) alerjisi olanlarda aztreonam güvenle kullanılabilir.
 
Karbapenem grubundan meropenem ve imipenem ile penisilinler arasında çapraz reaksiyon olabilmektedir. Penisiline alerjisi olanların %8 inde imipeneme de reaksiyon saptanmıştır. Sonuç olarak penisilin alerjisi olanalrda karbapenemler, karbapenemlere alerjisi olanalrda penisilinler verilirken deri testi yapılmalıdır.
Beta Laktam Antibiotiklerle çapraz reaksiyon
Penisilin G ile; Sefoksitin, sefaloridin, sefalotin
Ampisilin ile: Amoksisilin, sefaklor, sefadroksil, sefaprozil, sefaleksin
Seftizoksim ile: Sefepim, sefotaksim, sefprodoksim, seftriakson
Penisilinlerden farklı R1 yan zincirli sefalosporinler (Çapraz reaksiyon olmayan)
Sefamandol, sefazolin, sefiksim, sefonisid, sefoperazon, sefoletan, seftazidim, seftibuten, sefuroksim, sefapirin, moksalaktam
 
Klinik
Penisilin alerjenitesi en yüksek olan antibiotiktir. Dört tip alerjik reaksiyona neden olabilir. Atopik olan çocuklarda reaksiyonlar daha şiddetlidir.
Tanıda öykü çok önemlidir. Fizik muayene yol göstericidir. Kesin tanı için deri testleri ve/veya ilaç provakasyon testleri yapılması gerekir. Tip 1 reaksiyon öyküsünde deri prick test ve intradermal test yapılır. Geç tip reaksiyonda ise intradermal testin 48-72 saat sonra okunması ve patch testi yapılabilir.
Deri testleri ilaçlara bağlı son bir yıl içinde ciddi anaflaksi, SJS, TEN ve interstisyel nefrit gelişen çocuklarda yapılmamalıdır. Çok duyarlı olgularda penisilin testi sırasında ölüm bildirilmiştir.
Deri testleri semptomsuz ve antihistaminiklerin kullanılmadığı dönemde yapılmalıdır.
 
Tip 1 Reaksiyona Yaklaşım
Penisilin testi için test kitleri mevcuttur. Bu kitlerde majör ve minör determinantlar mevcuttur. DAP kitte majör ve minör determinant bulunurken Prepen’de sadece majör determinant mevcuttur.
Deri prick test
Major antijenik determinant
Minör antijenik determinant
Benzil Penisilin (Penisilin G)
Amoksisilin
Ampisilin
Diğer şüpheli beta laktam antibiotik
Şüpheli ise klavulanik asitle test
 
Prick ve intra dermal test için irritan olmayan en yüksek konsantrasyonları dikkat edilmelidir. 

 5011