Penisilin Testi

 

1        Milyon ünite kristalize penisilin kullanılır

1. karışım (1/10)

0.1  cc Penisilin G çekilir

0.9 distile su çekilir ve 1. karışım oluşturulur

 

2. Karışım (1/100)

  1. karışımdan 0.1 cc çekilir

0.9 cc distile su ile karıştırılır.                    

 

Önce pric test yapılır ve 20 dakika sonra değerlendirilir

Sonuç pozitif çıkarsa intradermal test yapılmaz

Sonuç negatifse intradermal test yapılır

 

 13450