Pityriasis lichenoides chronica diğer adları pitryriasis lichenoides varioliformis acuta (PLEVA) veya Mucha-Habermann hastalığı (MHD)’dır. Çok nadir görülen bir cilt hastalığıdır. 

Ne kadar sıklıkta görüldüğün hakkında bilgi yoktur. Bu hastalık genellikle 3-15 yaş arasında başlamaktadır.. Erkeklerde daha sıktır. 

Kırmızı renkte lezyonlar kabuklu olabilir ve ciltten kabarık olabilen popüler şeklinde görülebilir. Popüller hızla içi sıvı dolu yalancı vesiküller gelişir. İçi su toplayan büller olabilir. Genellikle gövde ve ektremitelerin eklem yerlerinde görülür. Lezyonlar kanamaya ve kabuklanmaya eğilimlidir. Kaşıntı genelde vardır. Lezyonların orta bölgelerinde nekroz olabilir. 5-15 mm büyüklüğünde lezyonlardır. Lezyonlar simetrik veya asimetrik görülebilir. 

Ulserler ve nekrozla giden ağır formundan akut formu ayrılmalıdır. Ülserlerle giden formda belirtiler uzun sürer ve ciddi belirtileri olur. 

Kesin sebebi bilinmez. Ancak bazı enfeksiyon ajanlarıyla tetiklenen inflamatuar bir reaksiyon olduğu düşünülmektedir. En sık şüphe edilen lezyonla Epstein-Barr virus (EBV), Toxoplasma gondii, and human immunodeficiency virus (HIV) etkenleridir.   hücre bozukluğu veya immun kompleks aracılı hipersensivite reaksiyonu olduğu düşünülmektedir. 

                                                   
Kesin tanı cilt biobsisi ile konulmaktadır. 

Ayırıcı tanı zordur. Gianotti-Crosti sendromu (Çocukların Papuler Akrodermatit), Liken planus, pitriasis Rosa ve psöriasis hastalıkalrı ile ayırıcı tanı yapılmalıdır.  
Nedene göre yapılması gereken testleri şunlardır;
-Antistreptolizin O testi
-EBV IgM/IgG viral kapsid antijeni ve nükleer antijen antikooru 
-Sedimantasyon
-Hepatit Bs antijeni
-Anti HBc IgM
-Anti Hepatit C
-HIV
-Monospot tetst
-Boğaz kültürü
-Toksoplasma Sabin Feldman boya testi veya indirekt immunflorasan/hemaglütinasyon
-Ateşli ülseratif formu çok ağırdır ve bu formdan ayrılmalıdır. Genellikle kendi kendine haftalar içinde düzelmektedir. Aylar yıllarca sürebilen bir hastalıktır.  

Tedavi semptomatiktir. Kaşıntıya yönelik tedavi verilebilir. Mupirocin ile topikal tedavi yapılabilir. Günde 2 kez kıyafet değiştirilmelidir.

Fototerapi tedavisi denenebilir. PUVA tedavisi (Psoralen plus UV-A) 4 hafta haftada bir hastalığın tutulumuna bağlı 30-35 defa uygulanabilir. (150-200 J/cm2). 

Tetrasiklin, azitromisin, eritromisin, sulfanamid, dapson, klorokin, İNH, penisilin, metotraksat gibi tedaviler kullanılabilmektedir. Lezyon bölgesine kortikosteroid kremler veya pomadlar eğer lezyonlar az ise kullanılabilir. Sistemik kortikosteroidler ciddi vakalarda kullanılabilir. Çoğu vakada eritromisin veya tetrasiklin kullanılabilir. 

 11534