Prick test ve intradermal test farklılıkları

 

Prick test

İntradermal test

Basitlik

+++

++

Hız

++++

++

Reaksiyonun yorumlanması

+++

++

Ağrı

Çok az

Orta-ciddi

Yalancı pozitif sonuçlar

Nadir

Mümkün

Yalancı negatif sonuçlar

Mümkün

Nadir

Tekrarlanabilirlik

+++

++++

Duyarlılık

+++

++++

Özgüllük

++++

+++

IgE ak tespiti

Evet

Evet

Güvenlik

++++

++

Bebeklerde uygulama

Evet

Zor

 

 5450