PANDEMİK A (H1N1) 2009 AŞISI UYGULAMASI İÇİN RİSK GRUBU KAPSAMINDAKİ HASTALIKLAR ve DURUMLAR

 

1. Kronik akciğer hastalıkları (aktif akciğer tüberkülozü ve astım dahil)

 

2. Kardiyovasküler hastalar (hipertansiyon hariç):

 • Konjestif kalp yetmezliği,
 • Kor-pulmonaleye neden olan sağ kalp yetmezliği,
 • Kardiyomiyopati,
 • Replasman yapılmış kapak hastaları veya dekompanse klinik bulgu veren orta ve ileri derecedeki A-V şantlar, VSD, fallot tetralojisi vb. konjenital kalp hastalıkları.

 

3. Kronik (renal, hepatik, hematolojik ve metabolik) hastalıklar:

 • Kompanse veya dekompanse kronik böbrek yetmezliği,
 • Dekompanse karaciğer yetmezliği (siroz),
 • Serebrovasküler hastalıklar,
 • Orak hücreli anemi gibi hemoglobinopatiler,
 • Splenektomililer,
 • Organ hasarı gelişmiş veya 50 yaşın üzerindeki tip-2 diyabetliler,
 • Organ hasarı gelişmiş tip-1 diyabetliler,
 • İmmünsüpresif ilaç kullanan romatoid artrit, ankilozan spondilit gibi romatizmal hastalıklar.

 

4. Nöromusküler hastalıklar

5. İmmün süpresyon (HIV, malignite, steroid kullanımı vb)

6. Morbid obezler (Vücut Kitle İndeksi >40)

7. 19 yaşından küçük olup sürekli aspirin kullananlar

8. Gebeler ile doğum veya düşük yapmış ilk 15 gündeki kadınlar

Prof. Dr. Ahmet AKÇAY Çocuk Hastalıkları, Çocuk Alerji Astım, İmmünoloji ve Çocuk Göğüs Hastalıkları Uzmanı, İstanbul Alerji, Harbiye Mahallesi, Teşvikiye caddesi, No: 37, Kat: 3, Şişli, İstanbul Randevu ve bilgi için: 0850 433 93 93 (09-18 aranabilir)
RİSK GRUBU İLE İLGİLİ YORUMLAR

YORUM EKLE