Canlı virüs aşısı olan Rotavirüs aşısı neden önemlidir?

Rotavirüs 5 yaşından küşük çocuklarda ishalin en sık nedenidir. 5 yaşın altındaki çocuklarda ishal nedeniyle ölümlerin %5-6’sından sorumludur. Çoğunlukla 3 ay ile 2 yaş arasında görülür.

 

Bulaşma

Damlacık yolu

Kontamine oyuncaklar

 

Mevcut  antiviral tedaviyle inhibe edilmez. Temiz içme suyu, iyi hijyen koşulları rotavirus ishallerini engellemede yetersizdir.

 

RNA virusudur. A dan G ye kadar grupları vardır

En sık A grubu rotovirusdur.

Kuluçka süresi 1-3 gündür

Ani başlangıçlı kusma ve ateşle başlar ve bol miktarda sarı sulu ishalle devam eder.

Rotavirus spesifik IgA ve nötralizan ak bağışıklık göstermede kullanılır.

 

Rotateg (Merck) pentevalan sığır rotoviruslarından elde edilmiş.

6-12 haftalarda başlar ve 4-10 hafta arayla 3 doz yapılır. 3. doz 8 aydan büyük olmamalı.

Rotovirus ishallerinde %74, ciddi ishal ataklarında %94 koruyuculuk yapar.

 

Rotorix

Monovalan insan rotavirus suşu

 

 

Rotarix (Glaxo)

Rotateg (Merck)

Orjin

İnsan rotavirus suşu

Sığır

Suş

Monovalan

Pentavalan

Şema

2 oral doz

3 oral doz

Aşılama sonrası virus yayılımı

%50

%10

Aşı etkileşimi

yok

yok

 

 Komplikasyon: 3 aydan sonra ilk doz yapılanlarda invajşinasyon riski var.            

 9996