Çocuklarda yetişkinlere göre saha az görülmektedir. Hastanede yatan hastalarda %2’dir.

 1331