Yaklaşık 50 bin kişide bir görülür. Çok nadir bir durumdur.

 1736