T.C.

SAĞLIK BAKANLIĞI

GAZİANTEP ÇOCUK HASTANESİ BAŞTABİPLİĞİ

                                               GAZİANTEP

           

 

 

KİT KARŞILIĞI ALINACAK ALLERJİ CİHAZI TEKNİK ŞARTNAMESİ

 

 

 

 

 

 

A. KONU : Allerji cihazı ve bu cihazda kullanılacak reaktiflerin temini

 

B. CİHAZDA KULLANILACAK KİTLERİN ÖZELLİKLERİ VE LİSTESİ

 

     B.1   Teklif edilecek reaktifler,rektiflerle birlikte teklif edilen cihazla tam uyumlu olmalıdır

     B.2   Teklif edilen reaktiflerin test sayısı hesaplanırken reaktifleri kullanacak cihazın

              güvenilir sonuçlar vermek kaydı ile birim teste harcayacağı reaktif miktarı dikkate

              alınarak hesaplanmalıdır

     B.3   Satın alınacak kitlerin cins ve sayısı aşağıda belirtilmiştir

                           S.P.IgE, TEK :

                                           Yumurta 1200 adet

                                           Süt proteini: 1200 adet

                                           Yer fıstığı: 200 adet

                          S.P. IgE Mix

                                           Phadiotop: 800 adet

                                           Gıda karışımı (Yumurta beyazı, süt, morinobalığı, bugday unu, yer fıstığı, soya fasülyesi): 2500 adet

   B.4   Allerjenler, panel şeklinde olmayıp çoktan seçmeli olacak, her bir alerji testi

              bağımsız olarak teklif edilecek, hasta klinik tablosuna göre hekim her hasta için

              farklı  testleri isteyebilecektir. Bu anlamda strip testler kesinlikle kabül edilmeyecektir.

     B.5   Testler teslim tarihinden itibaren en az 1 yıl miyadlı olacak.

     B.6   Sözleşme süresi boyunca ambalajı açılmamış testler son kullanma tarihinden 3 ay

              önce firmaya haber vermek  koşulu ile uzun miyatlılarla en geç 1 ay içinde değiştirilecektir.

     B.7.  Amabalajı açılmamış testler birbiriyle değiştirilebilmelidir. (örneğin yumurta spesifik IgE Süt Spesifik IgE ile değiştirilebilmelidir.

    B.8. Spesifik IgE testlerini çalışmakta kullanılan her türlü sarf malzemesi firmaya aittir.  

 

 

 

C. ALLERJİ CİHAZININ TEKNİK ÖZELLİKLERİ

 

    C.1   Cihazın    Çalışma    yöntemi,    Fluoraenzim İmmunoassay  (FEIA),

              veya Chemulımmunesan   metodlarından biri olmalıdır.

    C.2   Cihaz Spesifik IgE, testlerini çalışabilmeli,tüm kitler aynı marka olmalıdır.

    C.3   Gerekli durumlarda cihaz hata mesajı vererek kullanıcıyı uyarmalıdır. Sonuçlar bir

             bilgisayar yardımı ile üzerinde hasta adı, hasta sonuçları,protokol numarası ve referans

             değerleri bulunan bir rapor halinde alınabilmelidir. Cihaz hasta bazında sonuçları

             saklayabilme özelliğine sahip olmalıdır  

    C.4   Teklif edilen cihaz tam otomatik olup,serum ve reaktifler yerleştirildikten sonra sonuçlar çıkana kadar kullanıcı müdahalesine gerek duyulmamalı,Tam Otomatik olmalıdır.

    C.5   Pipetleme yapan iğnede seviye dedektörü olmalıdır

    C.6   Cihazla ilgili her türlü kalibratör,reaktif,mikroplak veya küvet gibi her türlü sarf malzeme firma tarafından karşılanmalıdır

    C.7   Teklif edilen cihaz  0-10 yaş arasında olmalıdır.

    C.8   Her bir test için kullanılan serum miktarı 50µl yi geçmemelidir

    C.9   Cihaz için gerekli donanım (klima ve ups ) firma tarafından temin edilmelidir

    C.10 Cihaz bir yüklemede en az 45  test çalışabilmelidir.

 

 

 

 

 

D.TERCİH NEDENİ OLABİLECEK ÖZELLİKLER

 

D.1.  Referans hastane fazlalığı

D.2   Geniş allerjen seçeneği

D3. Cihazı kullanmak için eğitim almış bir eleman (Haftada 2 gün cihazda testleri çalışması ve sonuçları vermesi için) hastaneye ücretsiz olarak görevlendirilecektir

 

E.  CİHAZIN MONTAJI

 

      Cihazın montajı firmaya aittir. Kurumun göstereceği yere firma ücretsiz monte edecektir.

      Cihazın çalışması için elektrik,su gibi alt yapı tesisatı kurum tarafından sağlanacaktır

 

   F.    EĞİTİM

       Cihazı kullanacak personelin eğitimi firma tarafından sağlanacaktır.Eğitimin yeterli olup

       olmadığına kurum idaresi karar verecektir. Firma cihazın kullanma kılavuzunu Türkçe

       olarak verecektir

 

G.   GARANTİ VE TEKNİK SERVİS

       Tamamıyla firmanın sorumluluğunda olacak ve karşılaşılan olası problemler 24 saat

       içinde firma tarafından çözülecektir. Bu taahhüdü ihaleyi alan firma ile distribütör firma

       ayrı ayrı vereceklerdir.

 

H.    KABUL VE MUAYENE

      

       H.1  Cihazın muayene ve kabulü hastanemiz muayene komisyonunca yapılacaktır

       H.2  Muayene ve kabul esnasında firma yetkilisi mutlaka bulunacaktır

       H.3  Muayene ve kabul esnasında ortaya çıkabilecek hasar ve her türlü masraf firmaya aittir

 

I -TEKLİFLERİN HAZIRLANMASI

 

       I.1.  Firmalar şartname maddelerine ayrı ayrı Türkçe olarak şartnamedeki sıraya göre cevap vereceklerdir. Bu cevaplar ‘………………….marka………………………………..model

……………………….cihazı ve kiti teklifimizin şartnameye uygunluk belgesi ‘’ başlığı

Altında teklif veren firmanın başlıklı kağıdından yazılmış ve yetkili kişi tarafından imzalanmış olmalıdır. Bu cevaplar orijinal dökümanları ile karşılaştırıldığında herhangi bir farklılık bulunursa firma ihale dışı bırakılacaktır.

 

       I.2.  Şartnameye uygunluk belgesi hazırlamayan ve şartnamede istenen teknik özellikleri sağlayamayan firmanın teklifleri red edilecektir.

 

       I.3. Teklifleri değerlendirme komisyonu gerekli gördüğü hallerde demonstrasyon isteyecektir. Firmalar demonstrasyonu nasıl sağlayacaklarını bildireceklerdir.

 

       I.4. Cihaz ve reaktif ile ilgili tüm teknik dökümanlar teklifle birlikte verilecektir.

 

       I.5. Firmalar reaktif ve cihazın menşeleri hakkında bilgi verip, belgelendireceklerdir.

 

       I.6. Satıcı firma distribütör firmadan alacağı  YETKİ belgesini sunacaktır

 

       I.7. Bu şartnamede belirtilmeyen hükümler konusunda idari şartname hükümleri geçerlidir

 

 

 5924