Oral Hiposentizasyon İçin Doğal Allerjenler İçeren Aköz Solüsyon
Novo-Helisen Oral polenler, ev tozu akarları, hayvan epitel tüyleri, mantarlar ve besinlerden elde edilmiş doğal allerjenler içerir. Tatlandırılmış aköz çözücü çocuklar için uygulamayı kolaylaştırır. Novo-Helisen Oral 20 yılı aşkın bir süredir başarıyla uygulanmaktadır.

Novo-Helisen Oral bu süre içerisinde yeni bilimsel veriler ışığında sürekli olarak geliştirilmiş ve geliştirilmektedir.

Novo-Helisen Oral'ın sunduğu avantajlar:
– Çok çeşitli allerjen repertuarı
– Kullanım kolaylığı ve mükemmel hasta uyumu
– 2-12 yaş arası hasta popülasoynunda yüksek klinik başarı
– Mükemmel tolerans ve allerjik yan etki yüksek riskinin azlığı
– Mükemmel allerjen standardizasyonu

Novo-Helisen Oral 2 değişik set halinde kullanıma hazırdır.

Tedavi Seti (Başlangıç Tedavisi)
30ml.'lik 3 şişe (Güç derecesi 0,1,2 ve 4 şişe)

İdame Seti
– 30 ml.'lik 3 veya 1 şişe (Güç derecesi 3) gerekirse ek olarak 30 ml.'lik 1 şişe (Güç derecesi 3)
– Allerjen konsantrasyonu TU (therapeutical units) şeklinde standardize edilmiştir.
– 1 TU / ml. yüksek hassasiyeti olan hastalarda doktorun özel isteğine bağlı olarak temin edilebilir.

 

Tedavi edilmeyen allerjiler her geçen yıl daha da kötüleşir ve mono-allerjiler poli-allerjilere dönüşebilir.

Sebebe yönelik bir tedavi olarak spesifik desenitizasyon bunu önlemeye çalışmaktadır.

 

Başlangıç tedavisinde 2 haftayı aşan bir süre ara verildiğinde son verilen dozun yarısı ile tedaviye devam edilir. Ara verilen süre 4 haftayı aştığında ise tedaviye en baştan başlamak gerekir. İdame tedavisinde verilen ara 6 haftadan fazla 8 haftadan az ise kişisel maksimum tolerans dozunun %50'si; eğer ki bu süre 8 haftayı geçmiş ise %20'si ile tedaviye devam edilerek ikişer haftalık aralarla doz artışı yapılır. Ara verilen süre 1 yılı aşmışsa tedaviye baştan başlamak gerekir.

 5437