İnek sütü alerjisi teşhis, tedavi ve izleminde özel eğitim alan uzmanlar, Çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanlarından, Çocuk Alerji üst ihtisası yapıp çocuk alerji uzmanı olan uzmanlardır.

 6498