KİT KARŞILIĞI TER TESTİ CİHAZI ALIMI TEKNİK ŞARNAMESİ


 


1.Yüklenici firma ihale süresince kurumumuz laboratuarına 1 (bir) adet aşağıda özellikleri belirtilen, Ter Testi cihazını ücretsiz kuracaktır.


2.Bu cihaz, kitlerin bitimine kadar kurumumuzda kalacaktır ve firma bu süre içinde oluşabilecek arızalarda ücretsiz teknik servis ve yedek parça vermeyi taahhüt edecektir.


3.Sistemde terin üretimi, terin toplanması ve toplanan terin analiz işlemlerini tek bir cihaz üzerinde terin taşınmasına gerek kalmadan yapabilmelidir.


4.Ter üretimi yeni doğanlar ve bebekler üzerinde kolaylıkla ve fazla rahatsızlığa yol açmadan, kolay kullanılan tipte olmalıdır.


5.Ter üretimi sonrası oluşan ter; ana isteme bağlı disposable bir toplayıcısı yardımıyla süratli ve güvenilir bir yöntemle toplanabilmelidir. Cihaz ve ter toplayıcısı aynı marka olmalıdır.


6.Ter analizörü en fazla 5 mikrolitrelik bir örnek miktarı ile çalışabilmelidir.


7.Analizör sonuçları birim molarite (mmol/L), yani NaCL  nin molar konsantrasyonu olarak verilebilmelidir.


 


8.Analizörün optimum çalışma arlığı 0 ile200 mmol/l arasında olmalıdır.


9.Analizörün hassasiyeti .%3 den daha iyi olmalıdır.


10.Cihaz ile birlikte verilen kitlerin miyadı en az 1yıl veya daha fazla olmalıdır.


11.Cihaz arıza durumunu ışıklı ve sesli uyarı ile kullanıcıya bildirmelidir.


12.Cihaz 80-90 mmol/L de tek noktalı otomatik kalibrasyon yapabilmelidir.


13.Cihaz üzerine ekran bulunmalıdır.


14. Nominal akım en az 2,5 dakika süresince en fazla 0,5 mA olmalıdır.


15. Cihaz kolayca taşınabilmelidir. Taşıyıcı çantası sistemle birlikte verilmelidir.


16. Cihaz 0-10 yaş arasında olmalıdır.


17. Teklifleri değerlendirme komisyonunca gerekli görüldüğü hallerde cihaza ait demostrasyon isteyeceklerdir.


 


TEKNİK ŞARTNAME GENEL HÜKÜMLERİ


   1.      İSTENİLEN DÖKÜMANLAR :


1.1.         Satıcı firma, teklifi ile birlikte cihazın tıbbi ve teknik özelliklerinin görülebileceği orijinal kataloglarını vermelidir. Ayrıca; ürünün teslimi esnasında bir adet Türkçe kullanım kılavuzu ile cihazın/cihazların mekanik, elektrik ve elektronik devre şemalarını  içeren servis manueli verilecektir.


 


2.      TEKNİK SERVİS, GARANTİ VE YEDEK PARÇA :


2.1.         Cihazın (sistemin) arıza bildiriminden sonra 3 saat içinde cihaza müdahale edilecek ve en geç 48 saat içinde bütün fonksiyonlarıyla çalıştırılacaktır. Belirlenen sureyi aşan her gün için arızalardan dolayı oluşan hizmet kaybı firmaya cezai müeyyide olarak uygulanacaktır.


   2.2.            Teklif veren firmalar söz konusu cihaz için yetkili teknik servis elemanlarının telefonu, adresi ve ad soyadlarının listesi verilecektir.  


3.             KABUL VE MUAYENE :


 3.1.     Cihazın kabul ve muayeneleri idarece belirlenecek komisyon tarafından yapılacaktır. Kontrol ve muayenede, şartnamede istenilen ve teklifte belirtilen tüm özelliklerin uygunluğu kontrol edilecektir. Ayrıca yedek parça, aksesuar ve sarf  malzemelerinin kontrol ve sayımı yapılacaktır.


 3.2.            Kabul ve muayene sırasında firmadan cihazın teknik özellikleri ve performansına ilişkin testlerin yapılması istenildiğinde gerekli personel ve düzeneği firma ücretsiz olarak sağlayacaktır.


4.       MONTAJ :


            Satıcı firma, cihazı idarenin belirttiği yerlere ücretsiz olarak monte edecek ve tüm malzeme ve aksesuarları ile çalışır durumda teslim edecektir. Montaj için gerekli tüm malzeme ve masraflar firma tarafından karşılanacaktır.


5.      EĞİTİM :


            İhaleyi alan firma, cihazın kullanımı, bakımı ve olası arızaların giderilmesi ile kalibrasyonuna ilişkin kendi eğitilmiş personeli tarafından idarenin belirleyeceği en az 3 elemana  en az 10 gün ücretsiz eğitim verecektir.


6.      TEKLİFLERİN  HAZIRLANMASI  VE  DEĞERLENDİRİLMESİ :


Teklif veren firmalar şartname maddelerine ayrı ayrı ve Türkçe olarak şartnamedeki sıraya göre cevap vereceklerdir. Bu cevaplar“……………marka…………..model…………cihazı teklifimizin Şartnameye Uygunluk Belgesi ” başlığı altında teklif veren firmanın başlıklı kağıdına yazılmış ve yetkili kişi tarafından imzalanmış olmalıdır.Teknik Şartnamede istenilen özelliklerin hangi dökümanda görülebileceği belirtilecek ve doküman üzerinde teknik şartname maddesi  işaretlenmiş olacaktır. Bu cevaplar orijinal dokümanları ile karşılaştırıldığında her hangi bir farklılık bulunursa firma  değerlendirme dışı bırakılacaktır.


 

 5767