Değişik ilaçlar ile değişik yollarla allerji olduğu için tanısı oldukça güçtür. Bir kaç yöntem birlikte değerlendirilerek tanıya ulaşılmaya çalışılır.


 


Öykü


Tanıda ilk basamak hasta tarafından hekime aktarılan bilgilerdir. Burada hastanın ilaç alımı ile allerjik tepki arasındaki ilişkiyi iyi kurması gereklidir. Tepkinin ilacın hangi dozunda, ne kadar süre sonra çıktığı ve özellikleri detaylandırılmalıdır.


 


Testler


Genel inanışın tersine belirli bir cilt testi veya kan testi ile bir hastanın hangi ilaçlara allerjisi olduğu tayini yapılamaz !


Hastanın anlattıkları doğrultusunda şüphe uyandıran ilaçla daha önceki araştırmalarda önerilen test yöntemleri ile tanıya ulaşılmaya çalışılır. Kullanılan testler; ilaca özel cilt testleri, kan testleri, ilacın kontrollü olarak tekrar uygulanması vs.dir.

 1521