Kanda bazı maddelere bakılarak kesin teşhis konulmaktadır.

 1714