True Test

Allerjik kontakt dermatit tanısında kullanılan, uygulamaya hazır bir yama testidir. En çok karşılaşılan 29 allerjen ve karışımdan oluşur.

Test 29 polyester yama içeren 3 parça cerrahi flasterden oluşur ki bunlar spesifik alerjen veya alerjen karışımından oluşan bir film ile kaplanmıştır.
Panel 2’deki bazı alerjenlerin hassasiyeti nedeniyle ambalajın içine nem alıcı bir tabaka eklenmiştir. Bu stabiliteyi raf ömrü boyunca koruyabilmek içindir.

Klinik Farmakoloji

Yama testine karşı oluşan pozitif cevap klasik gecikmiş hipersensivite reaksiyonudur ki (tip 4) alerjenle temastan 6-96 saat sonra gelişir.
Hücreye bağlı cevap Langerhans hücreleri ve T lenfositlerinden oluşur ki bunlar birbirlerini etkiler ve lenfokinleri üretir. Bu lenfokinler daha sonra deride kutan enflamasyon oluşturan makrofajları tetikler.
Poziitif kontakt dermatititin klinik bulguları test bölgesinde oluşan: eritem, ödem, papüler, vesiküler ve kabarmış dermal enflamasyondur.

Endikasyon ve Kullanımı

True test öncelikle geçmişlerinde test panelindeki bir veya daha fazla maddeye karşı hassasiyet gelişmiş olan hastalar da kontakt dermatit tanısının konulmasında kullanılmaktadır.
True testin bu hassasiyeti diğer hastalıkların (atopic seborrhoec, venous, palmar and plantar hyperkeratotic eczema vesiculosis ve neurodermatitis) sebebini aramada olasılık dışı bırakmak için kullanılabilir. Ayrıca, iyileşmeyen dermatolojik hastalıkların tespitinde kullanılabilir.
Klinik geçmişlerinde kontakt alerji tablosu gösteren vakalar, yama testi ile kontrol edilmelidir.

Kontra endikasyonları

Her bir True test yaması minumum alerjenle cilt üzerinden emilir ve alerjenle cilt üzerinde enflame olmuş bir dermatit oluşturur.
Geniş yaygın kontakt dermetititis olgusunda, reaksiyonun anflame olmaması için geçmiş ve o anda hassasiyeti artmış olan bölgelere test uygulanmamalıdır zira bu durum yanlış pozitif test sonucuna sebep olur.

Uyarılar

Bazen yama test panelinin kendisine karşı hassasiyet oluşmaktadır, ki bu da uygulandıktan 7 gün sonra ortaya çıkan reaksiyonlardır ve temas hassasiyeti olarak kabul edilir.
Tahriş olmuş cilt sendromu dermatitis tarafından vücudun diğer bölgelerinde veya kuvvetli pozitif cilt reaksiyonunca tetiklenen bir hiperaktivitedir. Bu bakımdan çoklu pozitif reaksiyon veren hastalarda test sonuçları dikkatlice değerlendirilmelidir. Hangi reaksiyonların yanlış pozitif olduğunu değerlendirmek için  daha ileri bir tarihte tekrar test yapmak gereklidir.
Nikel sülfat, potasyum dikromat, kobalt klorid, epoksiresin ve thiuram karışımında potansiyel bir karsinojenik bir risk mevcuttur. Ancak alerjenlerin az miktarda olması ve kısa bir temas süresi (48 saat) True test ile kansorejen riskin gelişmesi için yeterli sebep oluşturmaz.

ÖNLEMLER

Genel: True test bütün yıl boyunca uygulanabilir. Bununla birlikte yaz günlerinde yoğun ter ve test bölgesinin güneşe temas etmesi engellenmesi gerekmektedir.
True test sadece üzerinde akne dermatit veya diğer başka sonucu etkileyecek etkenleri olmayan sağlıklı cilt üzerine uygulanmalıdır. Steroidler pozitif reaksiyonu baskıladığı için topikal steroidlerin test bölgesinde veya oral steroidlerin (10 mg prednisolone denk) kullanımı testten en az iki hafta önce kesilmesi gerekmektedir.
Eğer şiddetli bir yama testi  reaksiyonu oluşursa hasta topikal (yüzeysel) bir kortikosteroid ile veya nadir durumlarda sistemik kortikosteroidler ile tedavi edilebilir.
Hamilelik veya pediatrik kullanım: Test uygulaması hamile, emziren ve yeni doğuran kadınlarda önerilmemektedir.

Test reaksiyonları

Genel: Dermatit aktif fazı esnasında test yapıldığında enflame olmuş bir dermatit gözlemlenebilir.
Lokal:  Pozitif test reaksiyonu genellikle 1-2 hafta içinde gözden kaybolur. Nadir durumlarda hipopigmentasyon oluşur ve reaksiyonlar bir ay boyunca kalır. Bazen de cerrahi flaster yapışkanı nedeniyle irritasyon oluşur fakat genellikle hızla kaybolur.

Dozaj ve Uygulama

Dozaj: Her bir alerjenin dozu hassasiyeti düşük hastalarda dahi reaksiyon oluşturacak ve irritan reaksiyonları en aza indirecek şeklde ayarlanmıştır.
Uygulama: En iyi uygulama bölgesi sırtın üst bölgesi olmakla birlikte kolların üst kısımlarının dış bölümlerine de uygulanabilir. Testlerin iki çentik bölgesi işaretleme kalemiyle işaretlenmelidir.  True test 48 saat çıkartmadan ve ıslanmadan muhafaza edilmelidir.
Yorum: Reaksiyon 72-96 saatlerde okunmalıdır. Eğer 48. Saatte bir okuma yapılsa bile alerjik reaksiyonların tam geliştiği ve irritan reaksiyonların tam geliştiği ve ve irritan reaksiyonların ise hafiflediği 72-96 saatte değerlendirme tekrarlanmalıdır.
Neomycine sülfat ve p-pheylendiamene Budesonide, Tixocortol-21 pivalate ve ydrocortisone 17 butyrate bazen uygulamadan 4-5 gün sonra görünür hale gelen reaksiyonlara sebep olabilir. Bu konuda hasta bilgilendirilmeli ve doktorunu uyarması sağlanmalıdır. Gerekirse geç reaksiyonların değerlendirilmesi için doktor bir daha görmelidir.
Her bir Tru test paketi ile birlikte reaksiyon oluşturan alerjeni kolay tanımlama şablonu verilmektedir. Doğru pozisyondan emin olabilmek için cilt üzerindeki işaretler şablon üzerindeki çentiklerle uyumlu olmalıdır.
Youm Metodu: Uluslar arası Kontakt dermatit araştırma grubu ve Kuzey Amerika Kontakt dermetit grubuna göre;
Şüheli: Yalancı pozitif reaksiyon, belirsiz maküler, sadece eritem
+ Hafifi pozitif reaksiyon (vesiküler olmayan)

-Eritem
-süzülme
-Muhtemel papüler

++ Kuvvetli (vesiküler) pozitif reaksiyon
-eritem
-Süzülme
-papüler
-vesiküler
+++ Aşırı pozitif reaksiyon

Negatif reaksiyon
IR: İrritasyon dermatit
NT: test edilmemiş
Test sonucu negatif sonuçlanırsa, bu test panelinde bulunmayan başka bir maddeye karşı hassasiyet gösterebilirler. Test tekrarı veya tamamlayıcı maddelerle test yapılabilir. Yanlış negatif sonuçlar oluşabilir. Değerlendirme yapılırken önemli olan pozitif reaksiyonun kaç tane artı ile belirlendiği değil reaksiyonun gerçekten alerjik pozitif reaksiyon olup olmadığını anlamak ve raksiyonu belirsiz bir irritan reaksiyondan ayırt edebilmektir.
Saklanması: True test  2-8 derecede saklanmalıdır. Son kullanma tarihi paket üzerinde yazmaktadır.

True Test 1True Test 2

 6922