Sayın Öğrenci Velisi;

 

Halk arasında ‘domuz gribi’ diye bilinen ‘Pandemik A (H1N1) gribi’ kolay bulaşan bir hastalık olup, bütün dünyada ve ülkemizde hızla yayılmaktadır. Hastalık özellikle risk gruplarında ağır seyrederek ölümlere yol açmaktadır. Hastalananların  yarısı ve ölümlerin yaklaşık beşte biri çocukluk yaş grubundadır.

 

 Hastalığın alt solunum yollarına inme eğilimi yüksektir. Zatürre, sinüzit, orta kulak iltihabı en sık rastlanan komplikasyonlar olup; beyin dokusu, kalp kası ve kas iltihabı ile Guillain-Barre Sendromu başta olmak üzere birçok komplikasyon görülebilir.

 

Aşı Niçin Gerekli?

Bu hastalıktan korunmada en etkili yöntem aşılanmadır. Hastalıktan korunmak için çocukların aşılanması, ‘Dünya Sağlık Örgütü’, ‘Avrupa Hastalık Koruma ve Kontrol Merkezi’ ile birlikte  Türkiye Grip Pandemisi  Bilim Kurulu’nca da tavsiye edilmiş ve bu karar Sağlık Bakanlığı’nca uygulamaya konmuştur. Devletimiz aşıyı temin ederek halkımızın hizmetine ücretsiz olarak sunmaktadır. Aşının koruyuculuğu,  uygulanmasından 2 hafta sonra başlamakta ve % 90’ın üzerinde koruyuculuk oluştuğu bildirilmektedir.

 

Aşının Güvenilirliği

Türkiye’de kullanılmakta olan aşılar; bilim adamlarının süzgecinden geçerek Avrupa İlaç Ajansı, Amerika Gıda ve İlaç İdaresi ile Avrupadaki ve Dünyadaki birçok ülkede ve ülkemizde de Sağlık Bakanlığı’nca  ruhsatlandırılmış aşılardır. Aşıların ruhsat alması onların güvenli oldukları anlamına gelmektedir.

 

Aşının Yan Etkileri

Bu güvenirlikle birlikte, grip aşıları ve diğer aşılarda olduğu gibi istenmeyen bazı yan etkiler de ortaya çıkabilmektedir. Bu yan etkiler ve görülme sıklıkları şunlardır:

a)       Sık görülen yan etkiler: Aşı uygulanan bölgede kızarıklık, şişlik, sertlik, morarma, ağrı, vücut kırıklığı, yorgunluk, baş ağrısı, terlemede artış, titreme, eklem ağrısı, kas ağrısı (Bu durumlar genellikle aşıdan sonraki birkaç günde ortaya çıkabilir ve bir iki gün içerisinde kendiliğinden düzelir.)

b)       Yaygın olmayan  yan etkiler: Yaygın cilt reaksiyonu (ürtiker/kurdeşen dahil)

c)       Nadir görülen yan etkiler: Tansiyonda düşme, şok, sinirlerin geçtiği yol boyunca ağrı, pıhtılaşma hücrelerinde azalma nedeniyle kanama

d)       Çok nadir görülen yan etkiler: Damar iltihabı, sinir iltihabı, beyin dokusu iltihabı, Guillain-Barre Sendromu.

 

 

Yukarıdaki bilgilerden de anlaşılabildiği gibi, aşının yararı olumsuz etkileri ile kıyaslandığında çok yüksektir.

 

 

Aşı yapılmasının sakıncalı olduğu başlıca durumlar şunlardır:

ü      Ciddi yumurta alerjisi,

ü      Daha önce grip aşısı uygulamaları sonrası gelişen ciddi alerjik reaksiyon,

ü      Ciddi kauçuk (lateks) alerjisi,

ü      Önceden geçirilmiş Guillan-Barre Sendromu

 

Önümüzdeki günlerde çocuğunuza pandemik grip aşısı yapılması planlanmaktadır. Çocuğunuza aşı yapılmasını uygun bulmanız durumunda; aşağıdaki şekilde ‘uygun buluyorum, çocuğuma aşı yapılsın’ seçeneğini işaretleyiniz. Yukarıda belirtilen aşı yapılmaması gereken durumlardan herhangi biri veya başka bir sebeple aşının yapılmasını uygun bulmuyorsanız aşağıdaki metinde ‘uygun bulmuyorum, çocuğuma aşı yapılmasın‘ seçeneğini işaretleyiniz ve bu formu okul yönetimine veya sınıf öğretmenine teslim ediniz.

 

 

 

   Uygun buluyorum,   çocuğuma aşı yapılsın                                                                                     

   Velinin Adı Soyadı:   

  Tarih: …../…../………                                                

  İmza:                    

   Uygun bulmuyorum,   çocuğuma aşı yapılmasın                                                                                     

   Velinin Adı Soyadı:   

   Tarih: …../…../………                                                

   İmza:                    

  Okulun Adı:………………………………………………………………….

  Öğrencinin Adı, Soyadı:……………………………………………………

  Öğrencinin Sınıfı:…………………………………………………………..

  Öğrencinin TC Kimlik No’su:……………………………………………….

 552