Yama testi (Patch test), Tip IV allerji ismini alan Kontakt dermatit teşhisinde kullanılan test yöntemidir. Tip IV alerjiye bağlı kontakt dermatite neden olan allerjenler  endüstride kullanılan bazi kimyasallardır. Örneğin deterjan, tekstil, kozmetik vb.

Bu test, hastadan alınan hikaye sonucu şüphenilen allerjik kontakt dermatit şikayetlerine sebep olabilecek maddeleri doğrulamak için uygulanmaktadır. Diğer egzema çeşitleri ve dermatolojik hastalıkların ayırıcı tanısında allerjik kontakt dermatit tanısını ihtimal dışı bırakmak için kullanılmaktadır.

Sırt bölgesine uygulanır ve 48 saat sırtta kalır. 48 saat sonunda ve 72. Saat sonunda test değerlendrilir. Bu testin alerji uzmanlarınca yapılması büyük önem taşımaktadır.

 11684