Tekrarlayan Zatürre

Son 1 yılda 2 kez veya hayatı boyunca 3 kez pnömoni geçiren çocukta tekrarlayan Zatürreden bahsedilir.

Tekrarlayan Zatürre nedenleri akciğerin aynı yerinde tekrarlamasına veya farklı yerlerinde tekrarlamasına göre değişmektedir.

Akciğerin aynı yerinde tekrarlayan Zatürre nedenleri:

· En sık nedeni çekirdek fıstık gibi cisimlerin akciğerlere kaçması nedeniyle olur

· Verem (Tbc)

· Mantar enfeksiyonları

· Tümörler

· Doğumsal bozukluklar başlıca nedenlerdir.

Akciğerin farklı yerlerinde tekrarlayan zatürre

· En sık neden astımdır

· Yutma bozukluğu

· Bağışıklık bozukluğu (İmmun yetmezlik)

· Mideden yemek borusuna kaçak (reflü) ve daha birçok nedene bağlı olabilmektedir.

 201